ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.si
10.99 EUR
Hot
.eu
9.99 EUR
Sale
.rs
19.60 EUR
Sale
.email
4.99 EUR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.si Hot
10.99 EUR
1 سال
10.49 EUR
1 سال
13.00 EUR
1 سال
.eu Hot
9.99 EUR
1 سال
12.50 EUR
1 سال
12.50 EUR
1 سال
.agency
28.00 EUR
1 سال
28.00 EUR
1 سال
28.00 EUR
1 سال
.app
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
.at
24.00 EUR
1 سال
24.00 EUR
1 سال
24.00 EUR
1 سال
.band
27.00 EUR
1 سال
27.00 EUR
1 سال
27.00 EUR
1 سال
.bar
79.90 EUR
1 سال
79.90 EUR
1 سال
79.90 EUR
1 سال
.be
23.00 EUR
1 سال
23.00 EUR
1 سال
23.00 EUR
1 سال
.biz
7.30 EUR
1 سال
22.90 EUR
1 سال
22.90 EUR
1 سال
.blog
34.20 EUR
1 سال
34.20 EUR
1 سال
34.20 EUR
1 سال
.ca
19.52 EUR
1 سال
19.52 EUR
1 سال
19.52 EUR
1 سال
.center
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
.ch
17.40 EUR
1 سال
17.40 EUR
1 سال
17.40 EUR
1 سال
.city
28.00 EUR
1 سال
23.20 EUR
1 سال
28.00 EUR
1 سال
.club
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
.coach
66.00 EUR
1 سال
66.00 EUR
1 سال
66.00 EUR
1 سال
.cn
21.96 EUR
1 سال
21.96 EUR
1 سال
21.96 EUR
1 سال
.com
13.00 EUR
1 سال
13.00 EUR
1 سال
13.00 EUR
1 سال
.co.uk
14.00 EUR
1 سال
14.00 EUR
1 سال
14.00 EUR
1 سال
.cz
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
.de Hot
15.60 EUR
1 سال
15.60 EUR
1 سال
15.60 EUR
1 سال
.dev
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
.email Sale
4.99 EUR
1 سال
26.60 EUR
1 سال
26.60 EUR
1 سال
.es
13.00 EUR
1 سال
N/A
13.00 EUR
1 سال
.expert
69.90 EUR
1 سال
69.90 EUR
1 سال
69.90 EUR
1 سال
.fit
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
.fm
149.90 EUR
1 سال
169.90 EUR
1 سال
169.90 EUR
1 سال
.fr
26.00 EUR
1 سال
26.00 EUR
1 سال
26.00 EUR
1 سال
.gmbh
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
.guru
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
.hr
97.60 EUR
1 سال
97.60 EUR
1 سال
97.60 EUR
1 سال
.hu
33.00 EUR
1 سال
33.00 EUR
1 سال
33.00 EUR
1 سال
.is
48.80 EUR
1 سال
48.80 EUR
1 سال
48.80 EUR
1 سال
.info Sale
6.99 EUR
1 سال
15.90 EUR
1 سال
15.90 EUR
1 سال
.io
54.90 EUR
1 سال
54.90 EUR
1 سال
54.90 EUR
1 سال
.it
20.40 EUR
1 سال
20.40 EUR
1 سال
20.40 EUR
1 سال
.lgbt
18.30 EUR
1 سال
48.80 EUR
1 سال
48.80 EUR
1 سال
.ltd
14.00 EUR
1 سال
28.00 EUR
1 سال
28.00 EUR
1 سال
.marketing
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
.media
39.90 EUR
1 سال
39.90 EUR
1 سال
39.90 EUR
1 سال
.moda
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
.me
24.00 EUR
1 سال
24.00 EUR
1 سال
24.00 EUR
1 سال
.net
16.99 EUR
1 سال
14.99 EUR
1 سال
16.99 EUR
1 سال
.ninja
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
.nl
21.96 EUR
1 سال
21.96 EUR
1 سال
21.96 EUR
1 سال
.org
16.99 EUR
1 سال
16.99 EUR
1 سال
16.99 EUR
1 سال
.photo
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
.place
40.90 EUR
1 سال
40.90 EUR
1 سال
40.90 EUR
1 سال
.pl
36.00 EUR
1 سال
36.00 EUR
1 سال
36.00 EUR
1 سال
.pro Sale
4.99 EUR
1 سال
25.00 EUR
1 سال
25.00 EUR
1 سال
.pub
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
.racing
35.40 EUR
1 سال
35.40 EUR
1 سال
35.40 EUR
1 سال
.rs Sale
19.60 EUR
1 سال
19.60 EUR
1 سال
36.60 EUR
1 سال
.se
38.00 EUR
1 سال
38.00 EUR
1 سال
38.00 EUR
1 سال
.sk
15.86 EUR
1 سال
15.86 EUR
1 سال
15.86 EUR
1 سال
.ski
29.99 EUR
1 سال
48.80 EUR
1 سال
48.80 EUR
1 سال
.ru
8.40 EUR
1 سال
16.40 EUR
1 سال
16.40 EUR
1 سال
.shop
44.00 EUR
1 سال
44.00 EUR
1 سال
44.00 EUR
1 سال
.solutions
54.90 EUR
1 سال
54.90 EUR
1 سال
54.90 EUR
1 سال
.tv Hot
39.90 EUR
1 سال
41.90 EUR
1 سال
41.90 EUR
1 سال
.us
15.00 EUR
1 سال
15.00 EUR
1 سال
15.00 EUR
1 سال
.video
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
24.40 EUR
1 سال
.vip
20.74 EUR
1 سال
20.74 EUR
1 سال
20.74 EUR
1 سال
.xyz Sale
3.99 EUR
1 سال
15.00 EUR
1 سال
15.00 EUR
1 سال
.xxx
100.00 EUR
1 سال
100.00 EUR
1 سال
100.00 EUR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains